Pārskats par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Visas valsts, pašvaldību un privātās ārstniecības iestādes, kuras veic tiespsihiatriskās ekspertīzes, neatkarīgi no nodarbināto skaita

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67387660