Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Visas valsts, pašvaldību un privātās ārstniecības iestādes, kuras sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67387684