Pārskats par iestādes farmaceitiem, farmaceitu asistentiem un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie)

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Visas valsts, pašvaldību un privātās stacionārās ārstniecības iestādes, kuras pamatdarbā strādā nemedicīniskais personāls, farmaceits un farmaceitu asistents, neatkarīgi no nodarbināto skaita

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67387684