Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Visas valsts, pašvaldību un privātās ambulatorās un stacionārās ārstniecības iestādes, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ārzemniekiem, neatkarīgi no nodarbināto skaita un pakalpojumu apmaksātāja

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centrs

67387684