2020. gada lauksaimniecības skaitīšana

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Ekonomiski aktīvās lauku saimniecības

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80008811