Pārskats par noslēgtajiem pārtikas produktu piegādes līgumiem

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Atbilstoši 01.07.2017. MK noteikumu Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un topiemērošanas kārtība" prasībām pasūtītāju noslēgto pārtikas produktu piegādes līgumu skaits un summas

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

67326708