Anketa par sivēniem

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Sivēnu audzētāji

Kontaktinformācija

Agroresursu un ekonomikas institūts

67552909