Pārmērīgas parādsaistības, patēriņš, labklājība un nodarbinātība

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Privātās mājsaimniecības