Nelaimes gadījumi darbā un ar darbu saistītās veselības problēmas

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Personas 15-74 gadu vecumā, kuras ir nodarbinātas un personas ar iepriekšējo darba pieredzi, kurām intervijas brīdī nav darba