Pārskats par vairumtirdzniecības apgrozījumu sadalījumā pa preču grupām

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļa 46
 

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098