Pārskats par koncesijas līgumiem

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām publiskā partnera vai tā pārstāvja veikto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

67326708