Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā

Informācija par veidlapu

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Respondents ir Valsts tiešās pārvaldes iestāde vai cita valsts institūcija, kas iesniedz informāciju par darbiniekiem Valsts kancelejas pārziņā esošajā Valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmā (01.11.2017 Ministru kabineta noteikumi Nr. 662).

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366925 , 67366603