Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā

Informācija par veidlapu

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Respondents ir komercsabiedrība, individuālais komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, iestāde, organizācija, nodibinājums, biedrība vai fonds, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs ar nodarbināto skaitu 1-9

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366925 , 67366603