Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Uzņēmumi, kuru pamadarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 52.22

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366681 , 67366810