Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Uzņēmumi, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ir NACE klase 35.11 un 35.30

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098