Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītās kautuves

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098