Personu identifikācija

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

 Fiziskas personas (Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji) , kuras dzīvo privātājās mājsaimniecībās