Personu identifikācija

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

 Privātās mājsaimniecības