Lauku saimniecības darbība 2019. gadā

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Lauku saimniecības, par kurām nav pieejama informācija administratīvajos datu avotos

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366896