Pārskats par vidējām dabasgāzes cenām

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Dabasgāzes tirgotāji, pārvaldes, sadales, uzglabāšanas operatori

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366744