Darba organizācija un darbalaiks

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Nodarbinātās personas 15-74 gadu vecumā