Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem 2019. gadā

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Privātās mājsaimniecības

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

67366740