Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma prasībām veikto iepirkumu vai to rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

67326708