Publisko iepirkumu gada pārskats

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām pasūtītāju veikto iepirkumu rezultātā noslēgto līgumu skaits un summas

Kontaktinformācija

Iepirkumu uzraudzības birojs

67326708