CSP informācijas drošības pamatnostādnes

CSP misija: Nodrošināt iekšzemes un ārvalstu datu lietotājus ar savlaicīgu, precīzu, pilnīgu, viegli saprotamu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par Latvijas ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem, izmantojot mūsdienīgus informācijas tehnoloģiju risinājumus un labāko pieredzi nozarē.

Lai īstenotu misiju, Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk- CSP) nodrošina atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos statistiskās konfidencialitātes, informācijas drošības un datu aizsardzības jomās, kā arī starptautiskajā standartā ISO/IEC 27001:2013 noteiktajām prasībām.

2008. gadā CSP uzsāka un pastāvīgi pilnveido informācijas drošības pārvaldības sistēmu, kuras ietvaros tiek pieņemti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, atbilstoši konfidencialitātes integritātes un pieejamības prasībām īstenota informācijas un tehnisko resursu klasifikācija un informācijas drošības riska pārvaldība. Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku tvērumu, CSP īstenotās informācijas drošības pārvaldības sistēmas darbības sfēra ir informācijas un datu vākšana, uzkrāšana, apstrāde un uzglabāšana CSP funkciju izpildei, kā arī statistiskās informācijas nodrošināšana iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem.

Ieteikt