EU_SILC_LV

Baneris apsekojumam par ienākumiem un dzīves apstākļiem

Ja esat saņēmis uzaicinājuma vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem tiks uzdoti vispārēji, iedzīvotājus raksturojoši jautājumi, bet personām, kas vecākas par 16 gadiem papildus jautās arī par izglītību, veselības stāvokli, nodarbinātību, ienākumiem, pabalstiem u. tml. Aptaujā tiks jautāts arī par mājsaimniecību kopumā un mājokļa apstākļiem.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Aptauja mājsaimniecībā notiks vienu reizi gadā četrus gadus pēc kārtas.

2020. gadā Covid-19 izplatības dēļ tika atceltas klātienes intervijas, kas būtiski samazināja sniegto atbilžu daudzumu, tādēļ CSP izņēmuma kārtā lūdz piedalīties aptaujā arī visas tās mājsaimniecības, kurām 2019. gadā bija ceturtā aptaujas reize. CSP lūdz šīs mājsaimniecības būt saprotošām un atsaucīgām.

Atkārtotas intervijas mājsaimniecībās ir nepieciešamas, lai iegūtu informāciju par izmaiņām. Būsim pateicīgi par līdzdalību aptaujā, jo aptaujas rezultāti palīdzēs atspoguļot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes reālo situāciju.

Telefonintervijas

Telefonintervijas notiks no 16. marta līdz 31. augustam.

Klātienes intervijas

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) no 13. marta pārtrauca iedzīvotāju aptaujāšanu klātienē viņu mājvietās.

Turpināsies iedzīvotāju aptaujāšana pa telefonu.

Jūsu kontaktinformāciju CSP ieguva saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.30.2 apakšpunktu: "ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus un lai nodrošinātu oficiālo statistiku par darbaspēku (darbaspēka apsekojums), ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC apsekojums), kā arī interneta lietošanu (IKT apsekojums), valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienestam ir pienākums pēc Centrālās statistikas pārvaldes pieprasījuma sniegt to rīcībā esošo informāciju par fizisko personu kontakttālruņiem un e-pasta adresēm atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotajam fizisko personu apsekojumu izlašu sarakstam". 

 

Ieteikt