Baneris apsekojumam par ienākumiem un dzīves apstākļiem

Ja esat saņēmis uzaicinājuma vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Visiem mājsaimniecībā dzīvojošajiem tiks uzdoti vispārēji, iedzīvotājus raksturojoši jautājumi, bet personām, kas vecākas par 16 gadiem papildus jautās arī par izglītību, veselības stāvokli, nodarbinātību, ienākumiem, pabalstiem u. tml. Aptaujā tiks jautāts arī par mājsaimniecību kopumā un mājokļa apstākļiem.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Aptauja mājsaimniecībā notiks vienu reizi gadā četrus gadus pēc kārtas. Pirmajā intervijas reizē notiks tikai klātienes intervijas, bet atkātotajās aptaujas reizēs ir paredzētas arī intervijas internetā un telefonintervijas.

Klātienes intervijas

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Centrālā statistika pārvalde (CSP) no 13. marta pārtrauc iedzīvotāju aptaujāšanu klātienē viņu mājvietās. CSP intervētāji nedosies pie iedzīvotājiem līdz ārkārtējās situācijas beigām 9. jūnijā vai ilgāk.

Joprojām turpināsies iedzīvotāju aptaujāšana pa telefonu, kā arī iedzīvotājiem ir iespēja atbildēt CSP vietnē e.csb.gov.lv.

Intervijas internetā un telefonintervijas

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt e.csb.gov.lv iespējams aizpildīt no 1. līdz 23. februārim.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai lūdzam personu, kurai ir adresēta saņemtā vēstule, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu. Ja uz anketas jautājumiem atbild cita persona, tā uzņemas atbildību par anketā sniegto ziņu patiesumu.

Ja Jums nav iespējas aizpildīt aptaujas e-anketu paredzētajā laikā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu vai klātienē Jūsu dzīvesvietā.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Telefonintervijas notiks no 16. marta līdz 30. jūnijam.

Atkārtotas intervijas mājsaimniecībās ir nepieciešamas, lai iegūtu informāciju par izmaiņām. Būsim pateicīgi par līdzdalību aptaujā, jo tā palīdzēs atspoguļot mājsaimniecību ienākumu un dzīves apstākļu reālo situāciju.

 

Ieteikt