SILC_820.png

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi.
Jums tiks uzdoti jautājumi par mājsaimniecību kopumā, kā arī individuāli tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas, kurām iepriekšējā kalendārajā gadā bija vismaz 16 gadi.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Klātienes intervijas

Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē.Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. 
Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.

Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Telefonintervijas

Plānotais telefonintervijas datums, laiks un intervijas reize norādīta vēstules otrajā pusē.

Esam pateicīgi, ja Jūsu mājsaimniecība jau iepriekš ir atbildējusi uz aptaujas jautājumiem. Katru mājsaimniecību ir plānots aptaujāt reizi gadā četru gadu laikā.

Ieteikt