Iestādes sniegto pakalpojumu saraksts

Atbilstoši MK 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.3. punktam, CSP publicē iestādes sniegto pakalpojumu sarakstu un saiti uz pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Dati par ārējo tirdzniecību – importu un eksportu

Elektroniskās datu vākšanas sistēmas (EDV) lietotāju tiesības

Izziņa par būvniecības izmaksu indeksu

Izziņa par izpildīto būvdarbu apjomu un izziņa par neto apgrozījumu

Izziņa par iztikas minimuma patēriņa un preču groza vērtību

Izziņa par patēriņa cenu indeksu (inflāciju)

Izziņa par saražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem

Izziņa par vidējo darba samaksu

Konsultācija par oficiālo statistiku

Oficiālā statistika

Oficiālās statistikas veidlapas

Ražošanas dati atbilstīgi PRODCOM klasifikācijai un ražotāju saraksts atbilstīgi norādītajam kritērijam

Uzņēmumu saraksts pēc noteiktiem kritērijiem (pēc NACE klasifikācijas, komercdarbības formas, teritorijas)

WMS – darba meklētāju/bezdarbnieku īpatsvars 15–74 gadus vecu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū 1x1 km režģa šūnās, 2011

WMS – pastāvīgo iedzīvotāju blīvums 100x100 m režģa šūnās, 2011

WMS – pastāvīgo iedzīvotāju blīvums 1x1 km režģa šūnās, 2011

WMS – pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars, kuri ikdienā lieto latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu, 1x1 km režģa šūnās, 2011

WMS – pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars, kuri mājās pārsvarā lieto krievu valodu, 100x100 m režģa šūnās, 2011

WMS – pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars, kuri mājās pārsvarā lieto krievu valodu, 1x1 km režģa šūnās, 2011

WMS – pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars, kuri mājās pārsvarā lieto latviešu valodu, 100x100 m režģa šūnās, 2011

WMS – pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars, kuri mājās pārsvarā lieto latviešu valodu, 1x1 km režģa šūnās, 2011

WMS – vismaz 18 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību vai doktora grādu 1x1 km režģa šūnās, 2011

WMS – vismaz 25 gadus vecu pastāvīgo iedzīvotāju vidējā izglītošanās laika indekss 1x1 km režģa šūnās, 2011

Ieteikt