Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (446)
Sarmīte
Prole
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
departamenta direktora vietnieks
Ieva
Aināre
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
departamenta direktora vietnieks
Ilona
Millere
Klientu atbalsta daļa
departamenta direktora vietnieks
Madars
Deaks
Juridiskā daļa
departamenta direktora vietnieks
Inese
Balode
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
departamenta direktora vietnieks
Anita
Raubena
Lauksaimniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks
Baiba
Alksnīte
Ražotāju cenu indeksu daļa
departamenta direktora vietnieks
Anželika
Pavlova
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks
Sigita
Šulca
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
departamenta direktora vietnieks
Natalija
Ļebedeva
Regulārās statistikas apstrādes daļa
daļas vadītājs
Ilona
Kallione
Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa
daļas vadītājs
Evija
Kalniņa
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa
daļas vadītājs
Andra
Jansone
Iedzīvotāju apsekojumu kontroles daļa
daļas vadītājs
Tatjana
Junsone
Uzņēmumu datu apstrādes un kontroles daļa
daļas vadītājs
Dāvis
Kļaviņš
Izplatīšanas risinājumu daļa
daļas vadītājs