Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (470)
Anželika
Pavlova
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
direktora vietnieks
Baiba
Zukula
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
direktora vietnieks
Gundega
Kuzmina
Informācijas daļa
direktora vietnieks
Inese
Balode
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
direktora vietnieks
Anita
Raubena
Lauksaimniecības statistikas daļa
direktora vietnieks
Madars
Deaks
Juridiskā daļa
direktora vietnieks
Sarmīte
Prole
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
direktora vietnieks
Intars
Abražuns
Gada nacionālo kontu daļa
direktora vietnieks
Ilona
Millere
Klientu atbalsta daļa
direktora vietnieks
Madara
Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
vadītājs
Baiba
Alksnīte
Ražotāju cenu indeksu daļa
vadītājs
Dzidra
Ceihnere
Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa
vadītājs
Dāvis
Kļaviņš
Izplatīšanas risinājumu daļa
vadītājs
Ilgvars
Kaparkalējs
Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļa
vadītājs
Lija
Luste
Darba samaksas statistikas daļa
vadītājs