Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (451)
Inese
Medne
Gada nacionālo kontu daļa
departamenta direktora vietnieks
Inese
Balode
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
departamenta direktora vietnieks
Madars
Deaks
Juridiskā daļa
departamenta direktora vietnieks
Anita
Raubena
Lauksaimniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks
Ilona
Millere
Klientu atbalsta daļa
departamenta direktora vietnieks
Baiba
Zukula
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
departamenta direktora vietnieks
Sarmīte
Prole
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
departamenta direktora vietnieks
Anželika
Pavlova
departamenta direktora vietnieks
Ieva
Aināre
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
departamenta direktora vietnieks
Dāvis
Kļaviņš
Izplatīšanas risinājumu daļa
daļas vadītājs
Lija
Luste
Darba samaksas statistikas daļa
daļas vadītājs
Ilze
Ločmele
Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa
daļas vadītājs
Ilona
Kallione
Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa
daļas vadītājs
Sarmīte
Krēģere
Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa
daļas vadītājs
Ance
Ceriņa
Sociālās statistikas datu apstrādes daļa
daļas vadītājs