Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (448)
Anita
Raubena
Lauksaimniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks
Inese
Medne
Gada nacionālo kontu daļa
departamenta direktora vietnieks
Ilona
Millere
Klientu atbalsta daļa
departamenta direktora vietnieks
Madars
Deaks
Juridiskā daļa
departamenta direktora vietnieks
Inese
Balode
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
departamenta direktora vietnieks
Anželika
Pavlova
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks
Sigita
Šulca
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
departamenta direktora vietnieks
Ieva
Aināre
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
departamenta direktora vietnieks
Sarmīte
Prole
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
departamenta direktora vietnieks
Līga
Meļko
Vides un enerģētikas statistikas daļa
daļas vadītājs
Ilona
Kallione
Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa
daļas vadītājs
Tatjana
Junsone
Uzņēmumu datu apstrādes un kontroles daļa
daļas vadītājs
Dāvis
Kļaviņš
Izplatīšanas risinājumu daļa
daļas vadītājs
Sarmīte
Krēģere
Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa
daļas vadītājs
Natalija
Ļebedeva
Regulārās statistikas apstrādes daļa
daļas vadītājs