Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (459)
Anželika
Pavlova
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
departamenta direktora vietnieks
Inese
Balode
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
departamenta direktora vietnieks
Gundega
Kuzmina
Informācijas daļa
departamenta direktora vietnieks
Sarmīte
Prole
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
departamenta direktora vietnieks
Madars
Deaks
Juridiskā daļa
departamenta direktora vietnieks
Ilona
Millere
Klientu atbalsta daļa
departamenta direktora vietnieks
Anita
Raubena
Lauksaimniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks
Ieva
Aināre
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
departamenta direktora vietnieks
Intars
Abražuns
Gada nacionālo kontu daļa
departamenta direktora vietnieks
Ināra
Liepaskalna
Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa
daļas vadītājs
Jānis
Bērziņš
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
centra vadītājs
Ilona
Kallione
Uzņēmumu strukturālās un finanšu statistikas daļa
daļas vadītājs
Ance
Ceriņa
Sociālās statistikas datu apstrādes daļa
daļas vadītājs
Dāvis
Kļaviņš
Izplatīšanas risinājumu daļa
daļas vadītājs
Madara
Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
daļas vadītājs