Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (466)
Andra
Jansone
Iedzīvotāju apsekojumu kontroles daļa
vadītājs
Baiba
Alksnīte
Ražotāju cenu indeksu daļa
vadītājs
Nataļja
Dubkova
Patēriņa cenu indeksu daļa
vadītājs
Ilgvars
Kaparkalējs
Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļa
vadītājs
Inga
Oksentjuka
Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa
vadītājs
Daiga
Dille
Sistēmanalīzes un standartizācijas daļa
vadītājs
Ira
Rieksta
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
vadītājs
Ināra
Liepaskalna
Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa
vadītājs
Gunta
Purviņa
Lietvedības un arhīva daļa
vadītājs
Lija
Luste
Darba samaksas statistikas daļa
vadītājs
Jānis
Bērziņš
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
vadītājs
Sarmīte
Krēģere
Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa
vadītājs
Ilona
Kallione
Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa
vadītājs
Tatjana
Junsone
Uzņēmumu datu apstrādes un kontroles daļa
vadītājs
Jānis
Jonikāns
Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa
vadītājs
Aiga
Babre
Personāla daļa
vadītājs
Līga
Meļko
Vides un enerģētikas statistikas daļa
vadītājs
Madara
Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
vadītājs
Daina
Gulbe
Komunikācijas daļa
vadītājs
Egons
Strazdiņš
Informātikas tehniskā daļa
vadītājs
Irina
Barsukova
Administratīvo datu apstrādes daļa
vadītājs
Staņislavs
Barkovskis
Programmatūras izstrādes daļa
vadītājs
Edīte
Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļa
vadītājs
Natalija
Ļebedeva
Regulārās statistikas apstrādes daļa
vadītājs
Konstantīna
Seile
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
vadītājs