Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (14)
Konstantīna
Seile
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
centra vadītājs
Ruta
Kirilova
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
centra vadītāja vietnieks
Ināra
Rutkovska
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
vecākais referents
Tatjana
Berjoza
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Silvija
Borbale
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Vilma
Brice
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Tatjana
Egle
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Aiga
Kokorīte
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Ināra
Meluškāne
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Silvija
Onckule
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Līga
Rubane
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Zinaida
Urča
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Heonija
Vjakse
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Inita
Vucāne
Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis