Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (17)
Jānis
Bērziņš
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
centra vadītājs
Rita
Ozoliņa
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
centra vadītāja vietnieks
Inese
Kokina
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
vecākais referents
Tatjana
Arāja
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Inese
Bajāre
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Brigita
Bierne
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Kitija
Celmiņa
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Ruta
Dīcmane
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Iveta
Eglīte
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Vizma
Grundmane
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Irita
Ikauniece
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Aleksandra
Jastržemska
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Dace
Kalniņa
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Irēna
Kāpostiņa
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Liene
Krasta
Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis