Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (15)
Ira
Rieksta
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
centra vadītājs
Baiba
Apse
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
centra vadītāja vietnieks
Mudīte
Glūdiņa
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
vecākais referents
Dace
Bergmane
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Kitija
Birze
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Sarmīte
Celma
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Dace
Drulle
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Vija
Freimane
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Inta
Kiršteine
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Ligita
Matisone
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Dzintra
Megne
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Ruta
Punclava
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Kristīne
Saussērde
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Svetlana
Štrāle
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis
Indira
Švinberga
Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
statistiķis