Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (444)
Aija
Žīgure
Vadība/Priekšnieka sekretariāts
priekšnieks
Kaspars
Misāns
Vadība/Priekšnieka sekretariāts
priekšnieka vietnieks
Norberts
Tālers
Vadība/Priekšnieka sekretariāts
priekšnieka vietnieks
Armands
Plāte
Lauksaimniecības un vides statistikas departaments
departamenta direktors
Baiba
Zukula
Sociālās statistikas departaments
departamenta direktors
Ieva
Začeste
Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments
departamenta direktors
Ilze
Skujeniece
Uzņēmumu statistikas departaments
departamenta direktors
Intars
Abražuns
Makroekonomiskās statistikas departaments
departamenta direktors
Janīna
Dišereite
Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments
departamenta direktors
Jolanta
Minkevica
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
departamenta direktors
Pāvels
Onufrijevs
Informātikas departaments
departamenta direktors
Ramona
Skakunova
Statistikas datu apstrādes departaments
departamenta direktors
Uldis
Ainārs
Informācijas un komunikācijas departaments
departamenta direktors
Anita
Raubena
Lauksaimniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks
Anželika
Pavlova
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
departamenta direktora vietnieks