Darbinieku kontaktinformācija

Meklēšanas rezultāti (466)
Aija
Žīgure
Vadība/Priekšnieka sekretariāts
priekšnieks
Kaspars
Misāns
Vadība/Priekšnieka sekretariāts
priekšnieka vietnieks
Norberts
Tālers
Vadība/Priekšnieka sekretariāts
priekšnieka vietnieks
Pāvels
Onufrijevs
Informātikas departaments
direktors
Janīna
Dišereite
Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments
direktors
Ieva
Začeste
Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments
direktors
Ramona
Skakunova
Statistikas datu apstrādes departaments
direktors
Armands
Plāte
Lauksaimniecības un vides statistikas departaments
direktors
Jolanta
Minkevica
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
direktors
Maranda
Behmane
Sociālās statistikas departaments
direktors
Dace
Tomase
Makroekonomiskās statistikas departaments
direktors
Ilze
Skujeniece
Uzņēmumu statistikas departaments
direktors
Lolita
Grase
Cenu statistikas departaments
direktors
Uldis
Ainārs
Informācijas un komunikācijas departaments
direktors
Inese
Balode
Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments
direktora vietnieks
Gundega
Kuzmina
Informācijas daļa
direktora vietnieks
Intars
Abražuns
Gada nacionālo kontu daļa
direktora vietnieks
Baiba
Zukula
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
direktora vietnieks
Anita
Raubena
Lauksaimniecības statistikas daļa
direktora vietnieks
Madars
Deaks
Juridiskā daļa
direktora vietnieks
Anželika
Pavlova
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
direktora vietnieks
Ilona
Millere
Klientu atbalsta daļa
direktora vietnieks
Sarmīte
Prole
Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
direktora vietnieks
Ieva
Aināre
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
direktora vietnieks
Jānis
Jonikāns
Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa
vadītājs