Trauksmes cēlējs

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu CSP?

Aicinām izmantot izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot uz CSP trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@csb.gov.lv vai pa pastu uz Lāčplēša iela 1, Rīga, LV – 1301, vai izteikt mutvārdos, ierodoties klātienē CSP. Iesniedzot ziņojumu elektroniski, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja ziņojumu neiesniedz uz veidlapas, bet kā iesniegumu, jānorāda, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. 

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

 

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejama vietnē www.trauksmescelejs.lv .

Ieteikt