Iepirkumu komisija

Doties uz
Komisijas sastāvs
Piedāvājumu iesniegšanas vieta

 

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Norberts Tālers, priekšnieka vietnieks
Norberts.Talers@csb.gov.lv

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Janīna Dišereite, Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktore
Janina.Disereite@csb.gov.lv

Komisijas locekļi:

Ieva Začeste, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore
673 668 97  
Ieva.Zacesta@csb.gov.lv

Pāvels Onufrijevs, Informātikas departamenta direktors
673 668 07  
Pavels.Onufrijevs@csb.gov.lv

Madars Deaks, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktora vietnieks
673 666 42  
Madars.Deaks@csb.gov.lv

Dzidra Ceihnere, Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļas vadītāja
67 668 14   
Dzidra.Ceihnere@csb.gov.lv

Jānis Jonikāns,  Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs
673 667 64
Janis.Jonikans@csb.gov.lv

Komisijas sekretāre:
Guna Piliņa, Juridiskās daļas juriskonsulte
673 667 73
Guna.Pilina@csb.gov.lv

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

Piedāvājumus iesniedz iepirkumu dokumentācijā noteiktajā veidā un vietā.
Ieteikt