Iepirkums

Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana

Iepirkuma ID
CSP 2017/13/ERAF
Izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets
Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana
Procedūras veids
Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
Lēmuma pieņemšanas datums
Piegādātājs un līgumsumma (bez PVN)
SIA Agile&Co
46 000 EUR
Līguma izpildes termiņš
Līgums

Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana

Piegādātāja nosaukums
SIA Agile&Co
Līgumcena (bez PVN)
46 000
Līguma noslēgšanas datums
Līguma beigu datums