Galvenie rādītāji

Internets ir 82 % mājsaimniecību

2018. gadā internets bija 81,6 % mājsaimniecību, savukārt 2008. gadā internets bija vien 52,8 % mājsaimniecību. 2018. gadā platjoslas interneta pieslēgums bija 78,8 % mājsaimniecību. Pēdējo piecu gadu laikā šis rādītājs pieaudzis par 8,7 procentpunktiem.

Visvairāk internetu izmanto e-pastam

2018. gadā Latvijas iedzīvotāji internetu biežāk izmanto e-pastam (70 %), internetbankas lietošanai (66,3 %), kā arī informācijas meklēšanai par precēm un pakalpojumiem (63,3 %). 73,5 % iedzīvotāju, kuri izmantojuši internetu pēdējo 3 mēnešu laikā, iesaistījušies kādā no sociālajiem tīkliem.

Pēc 2018. gada aptaujas datiem 44,9 % iedzīvotāju (46 % sieviešu un 43,6 % vīriešu) vismaz reizi pēdējā gada laikā iepirkušies internetā. Visbiežāk internetā iepērkas iedzīvotāji vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem (72,5 %) un jaunieši no 16 līdz 24 gadiem (63,7 %). Interese par iepirkšanos internetā pieaug arī iedzīvotājiem vecumā no 45 līdz 64 gadiem: 40,8 % iedzīvotāju vecuma grupā 45–54 gadi un 22,2 % vecuma grupā 55–64 gadi pēdējā gada laikā ir iepirkušies internetā.

2018. gadā visbiežāk pirkumu vērtība bija līdz 50 eiro. Šādu summu tērējuši 44,8 % iedzīvotāju, kas iepirkušies internetā pēdējā gada laikā, savukārt 4,4 % iedzīvotāju iztērējuši vairāk nekā 500 eiro. Pēdējo piecu gadu laikā ir pieaugusi interneta lietošana sadarbībai ar valsts vai sabiedriskajām iestādēm. Ja 2014. gadā tikai aptuveni katrs piektais izmantoja internetu, lai tiešsaistē aizpildītu veidlapas (19 %), tad 2018. gadā jau 49,6 % izmantoja šo iespēju.

Atpakaļ uz tēmu