Galvenie rādītāji

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas lieto gandrīz visi Latvijas uzņēmumi

2018. gadā datoru lietoja 99,8 %, bet internetu – 99,6 % Latvijas uzņēmumu.

Tīmekļa vietne ir lielākajai daļai uzņēmumu

2018. gadā tīmekļa vietne bija 63,0 % uzņēmumu. Tīmekļa vietnes esamība lielā mērā ir atkarīga no uzņēmuma lieluma: sava tīmekļa vietne bija 58,5 % mazo uzņēmumu, savukārt vidējiem un lieliem uzņēmumiem tīmekļa vietne bija attiecīgi 82,8 % un 95,0 %.

Mākoņdatošanas pakalpojumus izmanto 14,5 % uzņēmumu

No 5,7 % 2014. gadā līdz 14,5 % 2018. gadā palielinājies uzņēmumu īpatsvars, kas maksā par mākoņdatošanas pakalpojumiem. 2018. gadā mākoņdatošanas maksas pakalpojumus izmantoja 12,7 % mazo uzņēmumu, 20,9 % vidējo uzņēmumu un 38,5 % lielo uzņēmumu. Visvairāk mākoņdatošanas pakalpojumus lietoja uzņēmumi, kuru pamatdarbības veids ir informācijas un komunikācijas pakalpojumu sniegšana (47,9 %) un datoru un sakaru iekārtu remonts (33,3 %).

Atpakaļ uz tēmu