Datu avoti

Izglītība

Iedzīvotāji (15–74 gadi) pēc iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma
Skatīt tabulu

Augstākās izglītības (ISCED 5,6,7,8) absolventi pēc dzimuma 
Skatīt tabulu

Sieviešu absolvenšu skaits, kas ieguvušas ISCED 5 vai ISCED 6 izglītību zinātnes un tehniskajās jomās (dabaszinātnes, matemātika, IT, inženierzinātnes, ražošana, būvniecība) 
Skatīt tabulu

Profesionālajās izglītības iestādēs uzņemtie, izglītojamie un beigušie pēc dzimuma un izglītības tematiskajām grupām
Skatīt tabulu

Mācības pārtraukušie jaunieši 18–24 gadu vecumā pilsētās un laukos pēc dzimuma 
Skatīt tabulu

Iedzīvotāju īpatsvars, kas piedalījušies pieaugušo izglītībā, pēc dzimuma un vecuma grupām (%) 
Skatīt tabulu

Zinātniskais personāls (zinātnieki, profesionāļi un projektu vadītāji), kas strādā pilnu un nepilnu darba laiku, sadalījumā pēc vecuma
Skatīt tabulu

Dzimumu līdztiesības indekss – zināšanas
Uz Eige mājaslapu

Nodarbinātība

Nodarbinātības līmenis pēc iedzīvotāju dzimuma
Skatīt tabulu   

Nodarbinātības līmenis pēc iedzīvotāju dzimuma, vecuma grupas, bērnu skaita un bērnu vecuma
Uz Eurostat tabulu

Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma
Skatīt tabulu   

Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida un dzimuma (NACE 2. red.)
Skatīt tabulu   

Darba samaksas atšķirība starp dzimumiem
Uz Eurostat tabulu

Sieviešu īpatsvars lielāko uzņēmumu valdēs
Uz Eige mājaslapu

Bezdarba līmenis pēc iedzīvotāju dzimuma
Skatīt tabulu   

Nepilnu darbalaiku nodarbināto īpatsvars nodarbināto kopskaitā
Skatīt tabulu

Nepilna darbalaika iemesli
Skatīt tabulu   

Dzimumu līdztiesības indekss – darbs
Uz Eige mājaslapu

Dzimumu līdztiesības indekss – nauda
Uz Eige mājaslapu

Sociālā drošība

Laulību noslēgušo un šķīrušo vecuma struktūra
Skatīt tabulu

Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (%)
Skatīt tabulu

Kopējais nabadzības riskam pakļauto skaits
Uz Eurostat tabulu

Mājsaimniecības, kurās dzīvo viens pieaugušais ar bērniem, pēc pieaugušā dzimuma
Uz Eurostat tabulu

Maternitātes un paternitātes sociālais pabalsts
Skatīt tabulu

Rūpes par bērniem un viņu izglītošanu
Uz Eurofound mājaslapu

Ēdiena gatavošana un mājasdarbi
Uz Eurofound mājaslapu

Līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē pēc iedzīvotāju dzimuma
Skatīt tabulas

Izmaksāto vecuma un invaliditātes pensiju vidējais apmērs (euro) pēc dzimuma
Skatīt tabulu

Dzimumu līdztiesības indekss – laiks
Uz Eige mājaslapu

Vara

Sieviešu īpatsvars tiesnešu vidū 
Skatīt tabulu

Sieviešu īpatsvars prokuroru vidū 
Skatīt tabulu

Sieviešu īpatsvars advokātu un notāru vidū
Skatīt tabulu

Latvijas Republikas 1.–13. Saeimas deputāti pēc dzimuma
Skatīt datus vizualizācijā

Sieviešu skaits Latvijas Republikas pašvaldību vēlēšanās ievēlēto deputātu vidū
Skatīt datus vizualizācijā

Sieviešu skaits Eiropas Parlamentā ievēlēto Latvijas deputātu vidū
Skatīt datus vizualizācijā

Sievietes un vīrieši Ministru kabineta ministru vidū
Uz Ministru kabineta mājaslapu

Dzimumu līdztiesības indekss – vara
Uz Eige mājaslapu

Vardarbība

Tīšas slepkavības un seksuāli noziegumi pēc to juridiskā statusa un personas dzimuma
Uz Eurostat tabulu

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem
Uz Labklājības ministrijas mājaslapu

Ar dzimumu saistītai vardarbībai pret sievietēm veltītā FRA apsekojuma datu kopa (gads – 2012., rezultāti – 2014)
Uz FRA mājaslapu

Dzimumu līdztiesības indekss – vardarbība
Uz Eige mājaslapu

Veselība

Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām
Skatīt tabulu

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados) pēc dzimuma
Skatīt tabulu

Veselīgie dzīves gadi
Uz Eurostat tabulu

Mirušo vidējais vecums
Skatīt tabulu

Veselības stāvokļa pašnovērtējums 16 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem
Skatīt tabulu

Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā pēc iedzīvotāju dzimuma un vecuma grupām
Skatīt tabulu

Iedzīvotāju ķermeņa masas indekss (ĶMI) pēc dzimuma 2017. gadā
Skatīt tabulu

Statistika par nāves cēloņiem un veselību ietekmējošiem paradumiem pēc dzimuma
Uz SPKC mājaslapu

Personu īpatsvars, kam nebija pieejams veselības aprūpes pakalpojums, pēc iemesla
Skatīt tabulu

Dzimumu līdztiesības indekss – veselība
Uz Eige mājaslapu

Pēdējo reizi atjaunots 16.12.2019
Ieteikt