Dokumenti publiskajai apspriešanai – Arhīvs

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Jānis Ušpelis
Ekonomikas ministrijas
Analītikas dienesta ekonomists
67013164
Janis.Uspelis@em.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Oficiālās statistikas programmas 2019. – 2021. gadam noteikumi" izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Evija Vinciuna
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vadītāja
67366634
Evija.Vinciuna@csb.gov.lv

Ieteikt