Dokumenti publiskajai apspriešanai – Arhīvs

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai” izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikums

Kontaktinformācija:
Ieva Začeste
Centrālās statistikas pārvaldes
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore

67366897
Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "2021. gada tautas un mājokļu skaitīšanas noteikumi" izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Jānis Ušpelis
Ekonomikas ministrijas
Analītikas dienesta
ekonomists

67013164
Janis.Uspelis@em.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi”” izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Guna Piliņa
Centrālās statistikas pārvaldes
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
juriskonsulte

67366773
Guna.Pilina@csb.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Oficiālās statistikas programmas 2020. – 2022. gadam noteikumi" izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Ance Svārupa
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366988
Ance.Svarupa@csb.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Jānis Ušpelis
Ekonomikas ministrijas
Analītikas dienesta ekonomists
67013164
Janis.Uspelis@em.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Oficiālās statistikas programmas 2019. – 2021. gadam noteikumi" izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Evija Vinciuna
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vadītāja
67366634
Evija.Vinciuna@csb.gov.lv

Ieteikt