Protokoli un prezentācijas (arhīvs)

15.06.2018

Apsekojuma "Dzīves kvalitāte pilsētā" rezultāti. Teritoriālais un ģeotelpiskais aspekts
Privātuma aizsardzība personas datu apstrādē CSP
Protokols Nr. 2/2018
Videoieraksts

23.03.2018

CSP struktūras organizatoriskās izmaiņas
Inovāciju statistika
Protokols Nr. 1/2018
Videoieraksts

08.12.2017

CSP attīstība Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) ietvaros
Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija – ONAs
Jaunie aspekti Eiropas Statistikas prakses kodeksā
Protokols Nr. 4/2017
Videoieraksts

29.09.2017

“Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP 
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti
Protokols Nr. 3/2017

16.06.2017.

Ģeotelpiskā statistika
Datu lietotāja pieredze datu izmantošanā
Protokols Nr. 2/2017

30.03.2017.

Padomes 2016. gada darbības pārskats
Uzņēmumu profilēšana
Intrastat sistēmas reforma
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Protokols Nr. 1/2017

16.12.2016.

Granta projekti - mērķi un ieguvumi
Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā
Komunikācija ar statistikas lietotājiem
Protokols Nr. 4/2016

30.09.2016.

Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai
Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās
Oficiālās statistikas programma 2017.–2019. gadam
Protokols Nr. 3/2016

17.06.2016. 

Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība
Nacionālā oficiālā statistika - kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā?
Protokols Nr. 2/2016

01.03.2016. 

Statistikas likuma prezentācija
Ar darba organizāciju saistītu jautājumu apspriešana
Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā 
Protokols Nr. 1/2016

Ieteikt