Protokoli un prezentācijas (arhīvs)

12.12.2019.

Oficiālās statistikas programma (aktualitātes)
Statistikas iestāžu atbilstība vispārīgajām kvalitātes prasībām
Jaunie datu avoti un metodes tūrisma statistikā
Protokols Nr. 3/2019
Videoieraksts

20.06.2019.

Oficiālās statistikas programma (aktualitātes)
Statistikas kopienas loma Ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā
Kā rodas statistikas rādītāji? Administratīvo  datu izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības statistikā
Protokols Nr. 2/2019
Videoieraksts

28.03.2019.

CSP Klientu apkalpošanas centrs
Jaunā pieeja Lauksaimniecības skaitīšanai 2020. gadā (LS2020)
Protokols Nr. 1/2019
Videoieraksts

20.12.2018

Vispārīgo kvalitātes prasību ievērošana Latvijas statistikas iestādēs, kas ražo Eiropas oficiālo statistiku
Latvijas iedzīvotāju pastāvīgās deklarētās dzīvesvietas noteikšanas metode
Latvijas iedzīvotāju mobilitāte 2017. gadā
Protokols Nr. 4/2018

Videoieraksts

28.09.2018

Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Baltijas – Ziemeļvalstu - Ukrainas sadarbība apsekojumu statistikā
Alternatīvo datu vākšanas rīku izmantošana patēriņa cenu indeksa vajadzībām
Protokols Nr. 3/2018
Videoieraksts

15.06.2018

Apsekojuma "Dzīves kvalitāte pilsētā" rezultāti. Teritoriālais un ģeotelpiskais aspekts
Privātuma aizsardzība personas datu apstrādē CSP
Protokols Nr. 2/2018
Videoieraksts

23.03.2018

CSP struktūras organizatoriskās izmaiņas
Inovāciju statistika
Protokols Nr. 1/2018
Videoieraksts

08.12.2017

CSP attīstība Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) ietvaros
Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija – ONAs
Jaunie aspekti Eiropas Statistikas prakses kodeksā
Protokols Nr. 4/2017
Videoieraksts

29.09.2017

“Konsultē vispirms” principa īstenošana CSP 
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Latvijas mājsaimniecību finanšu struktūras un patēriņa aptaujas rezultāti
Protokols Nr. 3/2017

16.06.2017

Ģeotelpiskā statistika
Datu lietotāja pieredze datu izmantošanā
Protokols Nr. 2/2017

30.03.2017

Padomes 2016. gada darbības pārskats
Uzņēmumu profilēšana
Intrastat sistēmas reforma
Oficiālās statistikas programmas aktualitātes
Protokols Nr. 1/2017

16.12.2016

Granta projekti - mērķi un ieguvumi
Statistikas kopienas loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā
Komunikācija ar statistikas lietotājiem
Protokols Nr. 4/2016

30.09.2016

Gatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai
Datu kvalitāte oficiālās statistikas veidlapās
Oficiālās statistikas programma 2017.–2019. gadam
Protokols Nr. 3/2016

17.06.2016

Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība
Nacionālā oficiālā statistika - kādiem datiem jābūt Oficiālās statistikas programmā?
Protokols Nr. 2/2016

01.03.2016

Statistikas likuma prezentācija
Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija
Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā 
Protokols Nr. 1/2016

Ieteikt