Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam (OSP)

Ministru kabineta noteikumi Nr.691 "Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam".

Iestāžu, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par oficiālās statistikas publicēšanas termiņiem un veidu. 

Lejupielādēt

Pakāpeniski tiek strādāts pie tā, lai visa OSP iekļautā statistika tiktu publicēta Oficiālās statistikas portālā. Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts SIA Autotransporta direkcijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošināto statistiku (datu tabulas, preses relīzes, publikācijas, u.c.) jau ir iespējams atrast Oficiālās statistikas portālā. Statistikas iestāžu publicēto statistiku var atrast arī  Eurostat datubāzē.

Ieteikt