Oficiālās statistikas programma 2020.–2022. gadam (OSP)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 644 "Oficiālās statistikas programma 2020.–2022. gadam".

Iestāžu, kas ir atbildīgas par oficiālās statistikas sagatavošanu, sniegtā informācija par oficiālās statistikas publicēšanas termiņiem un veidu. 

Lejupielādēt

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) nodrošinātā statistika (datu tabulas, preses relīzes, publikācijas u. c.) pieejama CSP tīmekļa vietnē sadaļā "Statistika" un Eurostat datubāzē .

Centrālās statistikas pārvaldes publicēšanas kalendāru un nesen publicēto statistiku skatīt vietnes sadaļā "Datu publicēšanas kalendārs".

Informācija par OSP izpildi 2019. gadā:

Lejupielādēt

Ieteikt