Kontaktpersonas statistikas jautājumos

Doties uz
CSP kontaktpersonas
Eiropas oficiālā statistika (ONAs) 
Latvijas oficiālā statistika

 

CSP kontaktpersonas statistikas koordinācijas jautājumos

Jautājumiem par oficiālās statistikas sistēmu, tās koordināciju aicinām  izmantot e-pastu: oficiala.statistika@csb.gov.lv

Evija Vinciuna
Oficiālā statistikas programma, statistikas veidlapas
evija.vinciuna@csb.gov.lv
67366629

Nadežda Orlova
Klasifikācijas
nadezda.orlova@csb.gov.lv
67366962

Uldis Ainārs
Datu izplatīšana
uldis.ainars@csb.gov.lv
67366920

Ieva Pauļuka
Kvalitātes vispārīgās prasības, Eiropas Statistikas prakses kodekss
ieva.pauluka@csb.gov.lv
67366770

Kaspars Vasaraudzis
ANO un OECD statistikas jautājumi
kaspars.vasaraudzis@csb.gov.lv
67366820

 

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Eiropas statistiku (ONAs)

Agroresursu un ekonomikas institūts
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
Valda Bratka, Dr.oec.
valda.bratka@arei.lv
67167909

Lauksaimniecības datu centrs
Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
67095054, 29255270

Nacionālais veselības dienests
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītājs    
Signe Širova
signe.sirova@vmnvd.gov.lv
67045016

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Migrācijas nodaļas vadītāja
Ilze Briede
ilze.briede@pmlp.gov.lv
67219546

Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
Gunta Lāce
gunta.lace@pmlp.gov.lv
67219571

Slimību profilakses un kontroles centrs
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
Jana Lepiksone
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Valsts robežsardze
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas galvenais inspektors kapteinis
Vladimirs Ivanovs
vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv
67075768

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Informācijas analīzes daļas vadītāja
Anta Jantone
anta.jantone@lvgmc.lv
67770058

Zemkopības ministrija
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
Ilona Mežiniece-Briede
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
29143935

Valsts augu aizsardzības dienests
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
Vija Lazdauska
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
67550921

 

Statistikas iestādes, kas nodrošina oficiālo Latvijas statistiku

Agroresursu un ekonomikas institūts
Agrobiznesa informācijas un analīzes daļas vadītāja
Valda Bratka, Dr.oec.
valda.bratka@arei.lv
67167909

Dabas aizsardzības pārvalde
Gita Strode
Dabas aizsardzības departamenta direktore
Gita.Strode@daba.gov.lv
67509761, 29455010

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Irina Ivanova
Statistikas un analīzes daļas vadītāja
irina.ivanova@fktk.lv
67774883

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Sarmīte Klementjeva
Noziedzīgo nodarījumus uzskaites nodaļas vadītāja 
sarmite.klementjeva@ic.iem.gov.lv
67208509

Iepirkumu uzraudzības birojs
Renāte Kundziņa
Informācijas departamenta vecākā referente
renate.kundzina@iub.gov.lv
67326708

Ieslodzījuma vietu pārvalde
Žanna Staskeviča
Pārvaldes centrālā aparāta
Administratīvās daļas galvenā inspektore
zanna.staskevica@ievp.gov.lv
67290238, 25413553

Izglītības un zinātnes ministrija
Ieva Ervalde 
Izglītības departamenta eksperte
ieva.ervalde@izm.gov.lv
65804933

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Sanda Liepiņa
Finanšu analīzes un uzskaites nodaļas vadītāja 
sanda.liepina@iaui.gov.lv
67504953

Kultūras ministrija
Aija Upmale
Kultūrpolitikas departamenta referente
aija.upmale@km.gov.lv
67330214

Labklājības ministrija
Solveiga Siliņa
LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
solveiga.silina@lm.gov.lv
67021598

Žanis Buhanovskis
LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas
plānošanas departamenta vecākais referents
zanis.buhanovskis@lm.gov.lv
67021670

Latvijas Nacionālais arhīvs
Māra Sprūdža
Direktore
mara.sprudza@arhivi.gov.lv
67212539

Latvijas Nacionālā bibliotēka
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte
diana.rudzite@lnb.lv
67806128

Gunta Lodziņa
Krājumu veidošanas nodaļas Izdevējdarbības statistikas eksperte
atskaites@lnb.lv
67716201,22029325

Lauksaimniecības datu centrs
Ingūna Slice
Lauksaimniecības departamenta direktore
inguna.slice@ldc.gov.lv
67095054, 29255270

Lauku atbalsta dienests
Jānis Vaļģis
Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietnieks
janis.valgis@lad.gov.lv
67027858

Nacionālais kino centrs
Sanita Muceniece
Biroja administratore
sanita.muceniece@nkc.gov.lv
67358878

Nacionālais veselības dienests
Signe Širova
Datu pārvaldības un analīzes nodaļas vadītāja
signe.sirova@vmnvd.gov.lv
67045016

Nodarbinātības valsts aģentūra
Ilze Bērziņa
Statistikas nodaļas vadītāja
ilze.berzina@nva.gov.lv
67021731, 26541870

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kristaps Punculis
Statistiķis
kristaps.punculis@kd.gov.lv
67969495

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Ilze Briede
Migrācijas nodaļas vadītāja
ilze.briede@pmlp.gov.lv
67219546

Gunta Lāce
Patvēruma lietu nodaļas vecākā referente
gunta.lace@pmlp.gov.lv
67219571

Slimību profilakses un kontroles centrs
Jana Lepiksone
Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore
jana.lepiksone@spkc.gov.lv
67387654

Tiesu administrācija
Ina Degle
Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vecākā referente
ina.degle@ta.gov.lv
29401741

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Ērika Peipere
Finanšu nodaļas vadītāja
erika.peipere@ugf.gov.lv  
67830625

Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Aldis Lāma
IT daļas priekšnieka vietnieks
aldis.lama@csdd.gov.lv
67025710

Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra"
Jolanta Roze
Finanšu dienesta vadītāja
jolanta.roze@pa.gov.lv
67021376

Valsts augu aizsardzības dienests
Vija Lazdauska
Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektore
vija.lazdauska@vaad.gov.lv
67550921

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Laura Ķurbe
Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktora vietniece
laura.kurbe@bti.gov.lv
67893686

Valsts darba inspekcija
Agnija Murāne
Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte
agnija.murane@vdi.gov.lv
67021709

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
Linda Gailīte
Attīstības daļas vadītāja
linda.gailite@vdzti.gov.lv
67234308

Valsts izglītības satura centrs
Lauris Grīvans
Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja vietnieks
lauris.grivans@visc.gov.lv
67814472

Valsts kase
Gunta Medne
Valsts kases pārvaldnieka vietniece
gunta.medne@kase.gov.lv
67094216

Valsts meža dienests
Solvita Mūrniece
Meža resursu pārvaldības departamenta direktore
solvita.murniece@vmd.gov.lv
67228390

Valsts probācijas dienests
Emīls Kālis
Sistēmanalītiķis
emils.kalis@vpd.gov.lv
67021175

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Edijs Tropiņš
Portālu attīstības nodaļas sistēmu analītiķis
edijs.tropins@vraa.gov.lv
66164674

Valsts robežsardze
Vladimirs Ivanovs
Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas galvenais inspektors kapteinis
vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv
67075768

Valsts SIA "Autotransporta direkcija"
Inita Ozolniece
Sabiedriskā transporta finanšu analīzes nodaļas analītiķe
inita.ozolniece@atd.lv
67686487

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Anta Jantone
Informācijas analīzes daļas vadītāja
anta.jantone@lvgmc.lv
67770058

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Evita Česka
Statistikas daļas vadītāja
evita.ceska@vsaa.lv
67013666

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Igors Rusinovs
Operatīvās vadības pārvaldes Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas vecākais inspektors
igors.rusinovs@vugd.gov.lv
67075996, 27896492

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rudīte Vesere
Vides aizsardzības departamenta direktore
rudite.vesere@varam.gov.lv
67026464

Zāļu valsts aģentūra
Elma Gailīte
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja
elma.gailite@zva.gov.lv
67078436

Zemkopības ministrija
Ilona Mežiniece-Briede
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietniece
ilona.meziniece-briede@zm.gov.lv
29143935

 

Informācija atjaunota: 9.01.2020.

Ieteikt