Bezdarba līmenis 2020. gada aprīlī

2020. gada aprīlī faktiskā bezdarba līmenisLatvijā ir 9,2 %, kas salīdzinājumā ar martu ir par 1,3 procentpunktiem vairāk, liecina Centrālās statistikas pārvaldes Darbaspēka apsekojuma dati. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētā bezdarba līmenis ir 8 %, un salīdzinājumā ar martu pieaugums ir par 1,2 procentpunktiem. Arī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli bezdarba līmenī vērojams pieaugums – 2,7 procentpunkti faktiskā bezdarba līmenim un 1,7 procentpunkti reģistrētā bezdarba līmenim.

Reģistrētā bezdarba līmeni aprēķina, izmantojot NVA datus, bet faktiskā netieši - izmantojot Latvijas darbaspēka izlases apsekojuma 1.ceturkšņa datus un NVA mēneša datus par reģistrētajiem bezdarbniekiem. 

Darbaspēka apsekojuma faktiskā bezdarba novērtējumam tikuši izmantoti 2020. gada 1. ceturkšņa dati un reģistrētā mēneša bezdarba dati no NVA.

No 2020. gada 13. marta, sakarā ar visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību  tika pārtraukta iedzīvotāju aptauja klātienē,  intervijas notiek tikai pa telefonu un tiešsaistē  internetā. Tā kā CSP rīcībā  nebija pieejami telefona numuri visām izlasē iekļautajām mājsaimniecībām, tad samazinājās apsekojuma atbildētības līmenis, kas ietekmēja arī apkopotās informācijas kvalitāti. Dati turmākajos mēnešos var tikt precizētt.

CSP atgādina, ka pārmaiņu laikā ir svarīgi iegūt informāciju par iedzīvotāju nodarbinātību, lai novērtētu šī brīža situācijas ietekmi uz ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem valstī. Kopš 13. marta iedzīvotāju aptaujāšana viņu mājvietās vairs nenotiek, tomēr joprojām turpinās iedzīvotāju aptaujāšana pa telefonu un elektroniski CSP vietnē e.csb.gov.lv, tādēļ aicina iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties aptaujās.

 

Bezdarba līmenis 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem – NB002m

Reģistrētā bezdarba līmenis pa mēnešiem – NVA tīmekļa vietne

 

Ārkārtas situācijas sociālekonomiskie rādītāji pieejami CSP tīmekļa vietnē csb.gov.lv/lv/Statistika/covid19

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Sociālās statistikas metodoloģijas daļa
E-pasts: Zaiga.Priede@csb.gov.lv
Tālr.: 67366886

 

Ieteikt