XML sagataves apraksti

CSP piedāvā uzņēmumiem lejupielādēt apsekojumu XML sagataves ar to skaidrojumiem

PDF Pārskats par apgrozījumu (1-apgrozījums)

PDF Pārskats par uzņēmuma finansiālo stāvokli (1-f)

PDF Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību (1-tūristu mītnes)

PDF Pārskats par darbu (2-darbs)

PDF Pārskats par darbu (2-darbs (īsā))

PDF Pārskats par darbu (2-darbs pašvaldības)

PDF Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (INTRASTAT) (ievedums – Intrastat – 1A)

PDF Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (INTRASTAT) (ievedums – Intrastat – 1B)

PDF Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (INTRASTAT) (izvedums – Intrastat – 2A)

PDF Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm (INTRASTAT) (izvedums – Intrastat – 2B)

PDF Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā (5-darbs)

PDF Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā (5-darbs-MkU)

PDF Pārskats par darba samaksas struktūru 2018. gadā (5-darbs-VTP)

Ieteikt