Informācija par Intrastat veidlapām un klasifikācijām

Intrastat Helpdesk

Uzņēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES dalībvalsti vai ievedot preces no ES dalībvalsts, ir jādeklarē preču izvedums vai ievedums Intrastat pārskata veidlapās atbilstoši šo preču Kombinētās nomenklatūras astoņu zīmju kodam, norādot preču vērtību euro, svaru, daudzumu papildmērvienībās, partnervalsti, un darījuma veida kodu.

Intrastat veidlapas nav jāiesniedz visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču izvedumu un ievedumu uz/no ES dalībvalstīm. Tās jāiesniedz tiem pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, kuru apgrozījums pārsniedz CSP pārskata gadam noteikto robežvērtību. Noteiktā robežvērtība ļauj izslēgt no veidlapu iesniedzēju uzņēmumu loka tos, kuru veiktie darījumi ar ES dalībvalstīm vērtības izteiksmē nav tik nozīmīgi.

Robežvērtības tiek noteiktas katrai preču plūsmai (ievedumam un izvedumam) atsevišķi. Piemēram, ja uzņēmuma veikto izveduma darījumu apjoms pārsniedz noteikto robežvērtību izvedumam uz ES dalībvalstīm, bet ievedumu apjoms nesasniedz noteikto robežvērtību ievedumam no ES dalībvalstīm, šim uzņēmumam ir jāiesniedz aizpildīta Intrastat veidlapa tikai par preču izvedumu uz ES.

Kapēc tas ir svarīgi?

Lai nodrošinātu objektīvas un ticamas informācijas iegūšanu par tirdzniecību ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, ES ir izstrādāta statistiskās uzskaites sistēma Intrastat, kura īstenojama, ievērojot ES noteiktos principus gan brīvas preču kustības, gan neapgrūtinošas statistikas jomā.

Statistiskā informācija, kas nepieciešama, lai apkopotu datus par tirdzniecību starp ES dalībvalstīm, tiek iegūta tieši no preču nosūtītājiem un preču saņēmējiem, kas darbojas Kopienas teritorijā.

Intrastat sistēmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu.

Latvijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) vāc, apkopo un izplata informāciju par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm. Šie dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu statistiskos rādītājus par Latvijas tirdzniecību, kas nepieciešami gan valstisku procesu vadīšanai, gan pieņemot lēmumus privātajā sektorā strādājošajiem.

 

Ieteikt