Ilustratīvs materiāls aptaiujai par Eiropas iedzīvotāju veselību

Ja esat saņēmis CSP vēstuli, Jūs aptaujai izvēlējās ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Šī aptauja tiek veikta, lai iegūtu vispusīgu informāciju par Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli.  Aptaujā būs jautājumi par veselības pašvērtējumu, hroniskām slimībām, veselības aprūpes pieejamību, veselību ietekmējošiem faktoriem u.c. ar veselības jomu saistītiem jautājumiem. Reizi piecos gados šādu aptauju veic arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Klātienes intervijas un telefonintervijas

Intervijas klātienē vai pa telefonu ir paredzētas no 2019. gada 19. septembra līdz 2020. gada 28. februārim.

Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju. Pārbaudīt intervētāja identitāti var CSP mājaslapā vai pa zemāk norādīto bezmaksas tālruni.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Ieteikt