Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījuma braucieniem_LV

atputas_braucieni_CAWI_820.png

Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) ārkārtas situācijas laikā turpina iedzīvotāju aptaujāšanu par ceļojumiem, jo iegūtā informācija ir valstiski nozīmīga tūrisma nozares analīzei īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, kad ceļojumus uz ārvalstīm nomaina braucieni pa Latviju un esam aicināti doties brīvā dabā, varam apmeklēt pastaigu takas un citus objektus.

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Tiks aptaujātas visas mājsaimniecībā faktiski dzīvojošās personas vecumā no 15 gadiem.

Jums tiks uzdoti jautājumi par atpūtas un darījuma braucieniem – brauciena galamērķi, ilgumu, mērķi, izmantoto transportu, naktsmītnes veidu, to rezervēšanu un izdevumiem. Lūdzam piedalīties aptaujā arī tad, ja neesat devies nevienā braucienā.

Aptauju veic visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tādēļ Covid-19 ietekme uz iedzīvotāju ceļošanas paradumiem būs salīdzināma Baltijas un citu valstu starpā.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu, lūdzam vienu personu, kura ir deklarējusies uz aploksnes norādītajā adresē, un ir vismaz 15 gadus veca.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Telefonintervijas

Ja Jums nav iespējams aizpildīt anketu internetā vai vieglāk ir sniegt atbildes telefonintervijā, lūdzu sazinieties ar mums:

Ja nebūsiet paspējuši atbildēt uz intervijas jautājumiem internetā vai mūs sazvanīt, tad ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē.

Pārbaudīt intervētāja identitāti var spiežot uz saites vai pa iepriekš minēto bezmaksas tālruni.

Intervijas papīra formātā

Decembrī CSP izlases kārtā piedāvā iespēju iedzīvotājiem atbildēt uz anketas jautājumiem rakstiski, aizpildot pa pastu saņemto papīra anketu. Joprojām saglabājas iespēja atbildēt internetā vai telefonintervijā (skatīt iepriekš).

Ja Jums ērtāk ir atbildēt uz anketas jautājumiem rakstiski papīra formātā, tad aizpildīto anketu lūdzam mums nosūtīt līdz 20. decembrim kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

  • ievietojot apdrukātajā aploksnē un nododot to bezmaksas nosūtīšanai jebkurā “Latvijas Pasta” nodaļā vai ievietojot to “Latvijas Pasta” vēstuļu kastītē;
  • nosūtot ieskenētu vai nofotografētu anketu uz e-pasta adresi turisms@csb.gov.lv;
  • nosūtot nofotografētu anketu WhatsApp lietotnē uz tālruņa numuru 25488751.

Intervijas klātienē

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, CSP ierobežo klātienes intervijas.

Ja Jums nav iespēju atbildēt uz aptaujas jautājumiem attālināti, tad pie Jums dzīvesvietā var ierasties mūsu intervētājs laika periodā, kāds ir norādīts vēstulē. Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Pārbaudīt intervētāja identitāti var spiežot uz saites vai pa iepriekš minēto bezmaksas tālruni.

 

Ieteikt