Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010.gada aprīlī, salīdzinot ar martu, palielinājās par 2,2%. Kopējā cenu līmeņa kāpums bija raksturīgs preču realizācijai gan vietējā, gan eksporta tirgū (attiecīgi par 2,8% un 1,3%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,9%), metālu ražošanā (par 5,7%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,0%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 10,9%). Savukārt, vislielākā pazeminošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu kritumam nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 1,9%), apģērbu ražošanā (par 3,2%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,3%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada aprīli) ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 0,5%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenas samazinājās par 3,6%, bet eksportētajai produkcijai cenas pieauga par 7,3%. Lielākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (samazinājums par 8,4%), metālu ražošanā (pieaugums par 27,0%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (pieaugums par 9,8%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (pieaugums par 87,1%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (samazinājums par 8,0%) un pārtikas produktu ražošanā (kritums par 1,9%).

 

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi 
 

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada aprīlī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada aprīlī, salīdzinot ar

2010.gada martu

2009.gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

2,2

0,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

0,1

-6,2

Apstrādes rūpniecība

74,8

0,7

1,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

6,9

-8,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

8,5

55,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

2,8

-3,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-1,6

-15,4

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,4

-2,7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

7,1

-8,8

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

4,8

48,1

Eksportētā produkcija

100,0

1,3

7,3

no tās

   

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,3

2,1

apstrādes rūpniecība

95,5

1,0

6,6


Sakarā ar to, ka no respondenta ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada martu ir pārrēķināts. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada maijā tiks publicēts š.g. 19.jūnijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi